Välkommen till

Järna Ventilationsservice & Fastigheter AB

 

Spetskompetens inom många områden

Med en spetskompetens inte bara på installationsentreprenader  utan även inom områden som Styr & Regler Injustering Projektering Energibesparings program Energideklarationer  Ovk Service Drift och underhåll av alla typer av fastigheter.

 

 

ISO-certifierade

Vi är även Certifierade inom dessa områden enl ISO 9001 samt på Miljö enl ISO 14001 för att kunna leverera den högsta graden av Kvalitet & Miljö arbete till alla våra kunder.Värmepumpar av olika de slag ligger också nära vår verksamhet och kompetens då det genererar ett stort värde till våra kunder då energibesparingar är ett eftersträvat mål att före våra kunder men dels den ekonomiska besparingen en värmepump bidrar med samt möjligheten att utöka den komfort som varje kund ska ha i sin fastighet när denne anlitar oss.
vi innehar Högsta Kreditvärdighet  AAA.