Några Generalentreprenader installerade och Kvalitets säkrade

Lillhagaskolan

Generalentreprenad Ventilation och Styr

Vår beställare: Nykvarns Kommun

Lillhagaskolan är en  F - 9 skola med 461 elever, varav 49 förskole elever. På Lillhagaskolan finns också Särskolan och Kulturskolan.

............................................................................................

 Tälje gymnasiet

Generalentreprenad Ventilation och Styr

Vår beställare: Telge Fastigheter AB

Projektet omfattade ombyggnad av befintliga skol lokaler med anpassning för ny verksamhen . Projektet avslutades 2007

 

.................................................................................................

PUB

Vår beställare: Atrium Ljungberg AB

Projektet omfattade ombyggnad av befintliga butiks lokaler med anpassning för ny verksamhen och komforthöjande åtgärder . Projektet  Startade  2007 och kommer att avslutas under 2009.