OVK - Obligatorisk Ventilations Kontroll
Ren luft är ingen självklarhet! Vi måste slå vakt om att luften vi andas inte innehåller föroreningar som skapar allergier och sätter ner vår motståndskraft. I Sverige tillbringar vi 90 % av vårt liv inomhus. Inomhusluft med god kvalitet är en viktig grund för vår hälsa. Särskilt viktig för dem som ännu ej har fullt utvecklat immunförsvar såsom barn och ungdomar, men även för dem som har nersatt immunförsvar såsom gamla och sjuka. Med god ventilation kan ohälsa förebyggas! Men god ventilation är heller ingen självklarhet. Ventilationssystemet måste vara rätt utformat, väl underhållet och ha enkla och klara driftsinstruktioner. Detta gäller alla system från "enkla" självdragssystem till komplicerade till- och frånluftssystem med värmeväxling mm. Vi måste fortlöpande kontrollera att systemen fungerar på avsett vis och rätta till eventuella felaktigheter. Det är ju vår egen hälsa som står på spel.

Kontrollen är återkommande enligt intervaller som Boverket anger
Hur skall då detta kunna säkerställas? Den 1 januari 1992 trädde "Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem" i kraft. Den ingår i Svensk författningssamling och betecknas SFS 1991:1273. Boverket har med stöd av förordningen meddelat föreskrifter om intervaller för kontrollen och vilka byggnader/ventilationssystem som är undantagna samt kraven på personer som skall få utföra kontrollen (Riksbehöriga)