Du som äger en byggnad kan beröras av den nya lagen energideklaration för byggnader.Boverket har ingen möjlighet att uttala sig i enskilda fall ifall en byggnad berörs eller ej, utan kan bara tolka lagen generellt. Det är kommunen som har tillsynsansvaret men kontakta oss i dag så kan vi hjälpa er.

För att förbereda dig inför energideklarationen kan du titta igenom formuläret med anvisningar för att få en känsla för vilka uppgifter som behövs. Formuläret är endast ett utkast av det som experten sedan fyller i se pdf nedan. Om du som byggnadsägare vill ha hjälp så kontakta oss i dag för att få dina fatigheter energideklarerade. 


Råd.pdf
Lagen_Energidekleration.pdf
Förodningen.pdf
Energideklaration_utkast.pdf