Vi arbetar med driftteknisk förvaltning .                              Förvaltning betyder att det som är satt att skötas skall fungera, vi tar det fulla fastighetsägaransvaret. Vi ingår en överenskommelse med våra fastighetsägare som beskriver vad vi skall förvalta och sen tar vi över ansvaret. Ytterst handlar det om att våra kunder och deras hyresgäster skaffar sig besvärsfrihet.

Vi kan ta hand om allt. Upphandling, samordning och ledning, underhållsplanering, genomförande av underhåll, daglig kontakt med hyresgäster och brukare, jour. Vi är en förvaltare som kan erbjuda komplett förvaltning. Från de enklaste sysslor som städning och felanmälan till komplexa fastighetsfrågor där till exempel rätt temperatur är en avgörande säkerhetsfråga.
När det gäller kunnande är vi ensamma om att kunna erbjuda generalistkompetens parad med en så bred mångfald av specialisters unika spetskompetens.

Vi vet att problem kan dyka upp från ingenstans och har därför en dimensionerad struktur så att vi alltid kan lämna den besvärsfrihet vi kommit överens om.

Men det viktigaste för en förvaltare är kanske ändå engagemanget. Det är ofta det som är avgörande för att man skall kunna agera, i stället för att reagera. För att man kan kunna föra ett lugnt samtal innan, i stället för att behöva göra en nervös utryckning efteråt. Därför lägger vi stor vikt vid att mäta och kontrollera förutseendet i samarbete med våra kunder. Och det är nog bland annat det positiva resultatet som gör att vi växer så snabbt.