Vi projekterar luftbehandlingssystem i alla typer av fastigheter och verksamhetsbehov. Användarens behov, energieffektivitet och ventilationseffektivitet är avgörande frågor vid val av system liksom miljöfrågor som ljud, lufthastighet, lokaltemperatur och fuktighet utgör andra väsentliga faktorer.

Tillsammans med kunden drar vi upp riktlinjerna för projektet och vi tar ansvar för att kundens intentioner följs. 

 projektets mål släpps aldrig ur sikte.

Våra projektledningstjänster omfattar:

  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Byggledning och kontroll
  • Installationsledning
  • Kalkyl och ekonomistyrning
  • Kvalitets- och Miljöstyrning
  • Projektriskanalys

Vägen till framgång.
Vi har skapat en grundmodell som visar hur våra projektledare genomför de olika projekten på bästa tänkbara sätt:

idé   >  program   >  projektering   >  produktion   >  nyttjande