Vi utför service på alla fabrikat av fläktar och styrutrustning. Våra kunniga tekniker kan snabbt vara på plats hos dig för akuthjälp eller planerad service. Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

Översyn av gamla och nya anläggningar.

Injustering och luftflödesmätningar
 
Lagerbyten på fläktar och motorer
 
Service och nyinstallationer på processventilation
 
Felsökning och service av styr och regler

Vi hjälper dig upprätthålla serviceavtal på ventilationsanläggningar och styrutrustningar. Självklart står vi till tjänst med reservdelar och att få tag i alla inom branschens luftfilter.

Vi utför också lagstadgade OVK-besiktningar.