Några totalentreprenader projekterade installerade av oss

Sommarängens Förskola

Projektet omfattar ombyggnad samt tillbyggnad  nytt tillagnings kök samt  helt nytt ventilationssystem.

Projektet pågår och ska vara färdigställt till sommaren  2009.

Vår Beställare: Peab

..................................................................................................

Björkesta skolan matsal kök

Totalentreprenad Ventilation och Styr & Regler.

Projektet omfattar ombyggnad samt tillbyggnad av nytt tillagnings kök samt komplettering i befintliga utrymmen som berör serverings ytor. Projektet pågår och ska vara färdigställt till december månad 2008.

Vår Beställare: MT:S Bygg AB

Björkestaskolan är en F-9-skola med ca 411 elever, varav 50 elever i förskoleklass. Skolan är indelad i 4 arbetslag, F-3, 4-5, 6-7, 8-9 och skolmåltiden.
..................................................................................................
Ingenjörsfirman RT Gustavsson
Totalentreprenad Energibesparings åtgärder.
Projektet omfattade div ombyggnads åtgärder gällande befintliga värme och ventilations installationer.
Projektet avslutades med installations arbeten  sep månad 2008 kvarstående arbeten gällande uppföljning kvarstår till sep månad 2009.
Vår beställare :Ingenjörsfirman RT Gustavsson Fastighetsägare
..............................................................................................
Nykvarn C nya butiker/Resturanger

Totalentreprenad Ventilation / Stor kök och Styr & Regler.

Projektet omfattar nybyggnad av nya tillagnings kök samt Butikslokaler. Projektet vara färdigstält år 2008.

Vår Beställare: MT:S Bygg AB

......................................................................................

Skogsbackens Förskola

Totalentreprenad ventilation och styr entreprenad.   

Vår beställare: Andersson Company AB

Förskolan ligger i nya lokaler som var klara i januari 2008 och är väl anpassade för förskoleverksamhet.  Vår fina utemiljö ger barnen möjlighet till utmaning och utveckling.

Skogsbackens förskola består av fyra avdelningar, två syskonavdelningar, 3-6 år och två småbarnsavdelningar, 1-3 år. Avdelningarna arbetar syskon-syskon tillsammans och små-små tillsammans när det gäller vissa grupp aktiviteter.

.................................................................................................

Taxinge Förskola

Totalentreprenad Ventilation och Styr Entreprenad .   

Vår beställare: Taxinge Bygg.

Taxinge förskola har 4 avdelningar, med totalt 70 barnplatser.
På förskolan arbetar idag 12 pedagoger. Utförande år 2008

Taxinge förskola ligger fint belägen på landet nära naturen. Förskolan har en stor hästgård i sin närhet.