Styr- och reglersystem i fastigheter är idag oftast fastighetens hjärna.

Datoriserade styrsystem styr fastighetsinstallationer på samma sätt som maskiner och processer styrs inom tillverknings- och processindustrin.

Att välja rätt system vid nyinstallation är grundläggande för möjligheterna att kunna köra anläggningen optimalt under livscykeln. Här är det inte bara prestanda som gäller utan också att den som ansvarar för anläggningens drift enkelt förstår och kan utnyttja styr- och reglersystemet.

Användarvänlighet i kombination med hög prestanda är viktigt. "Enkel utsida och avancerad insida" är ett bra uttryck för detta.

Vi har kompetensen och resurserna som behövs för att projektera, programmera, installera och driftsätta kompletta anläggningar för alla typer av fastighetstekniska installationer. Vi samarbetar med flera leverantörer och kan därmed välja de reglersystem som ger våra kunder de bästa lösningarna.

Service och underhåll av styr- och reglersystem, såväl äldre system som den allra senaste tekniken ingår självklart i våra åtaganden.